Jaarlijks bouwverlof van 20 juli tot 11 augustus.

Basisschool De Mote | Ieper

REALISATIES